• 0342 244 4027

SINAV KILAVUZU

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

1.1. Gaziantep Üniversitesi Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı(GAÜNYÖS), Türkiye’de öğrenim görmek isteyen öğrenci adaylarının girecekleri ve sonuçları Gaziantep Üniversitesi ile Türkiye'deki devlet ve vakıf üniversitelerinin büyük bir bölümü tarafından kabul edilen bir sınavdır. 

GAÜNYÖS, 03 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ tarihinde Türkiye saati ile 13.30’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye dışındaki sınav merkezlerinde yapılacak olan YÖS sınav saati üniversitenin resmi web adresinden ilan edilecektir.

YÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır. 

1.2. Bu kılavuz, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı için Türkiye'de eğitim almak ve/ya Gaziantep Üniversitesi’nde öğrenim görmek üzere başvurmak isteyen yurtdışından veya yabancı uyruklu adayların uymak zorunda oldukları kuralları kapsamaktadır.

1.3. GAÜNYÖS, ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen öğrenciler içindir.

1.4. GAÜNYÖS belgesi sınav tarihini izleyen 1 (bir) eğitim ve öğretim yılı için geçerlidir.

1.5. Adaylarla sınav süreci boyunca iletişim, Türkçe ve İngilizce olarak yapılır.

1.6. GAÜNYÖS’e başvurular 01.02.2021 - 04.06.2021 tarihleri arasında internet aracılığıyla ais.gantep.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Kılavuzda yer almayan bilgiler ve değişiklikler yos.gantep.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

1.7. GAÜNYÖS’e girmek için Türkiye’ye gelen adaylar, ikamet izni, barınma, geçim vb. ihtiyaçlarını kendileri karşılarlar.

1.8. Adayların GAÜNYÖS için yatırmış oldukları sınav başvuru ücretleri daha sonraki yıllara devredilemez. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adayın başvurusu kabul edilmez. Ücretini yatırdığı halde başvurmaktan vazgeçen, birden fazla ücret yatıran, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan ve ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran adayların ücretleri geri ödenmez.

1.9. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayın tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve Değerlendirme Kurulu, Gaziantep Üniversitesi Yönetim Kurulu ve Senatosu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Bu durumda izlenecek yol, Gaziantep Üniversitesi tarafından saptanır. Bu kılavuzda belirtilmeyen durumlar için Gaziantep Üniversitesi Senatosu tarafından verilen kararlara göre işlem yapılır.

1.10. GAÜNYÖS kılavuzu basımı ve dağıtımı yapılmayacaktır, adaylar çevrimiçi olarak kılavuza erişebileceklerdir.

 

2.BAŞVURU KOŞULLARI

2.1. Adayların, lise son sınıfta ya da mezun durumunda olmaları koşuluyla;

  a)  Yabancı uyruklu olanların,

  b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin başvuruları,

  c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık hakkı ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların başvuruları,

  d)  i- 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuruları,

    ii- 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil) başvuruları,

  e) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

2.2. Bu maddedeki özelliklere sahip olan adayların başvuruları kabul edilmez.

a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

b) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

c) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (4.1 maddesinin ç numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)

d) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 

e) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 4.1. maddenin b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez.

 

3. BAŞVURU SÜRECİ

3.1. Yurtiçinden ve yurtdışından yapılan tüm başvurular, yalnızca ais.gantep.edu.tr internet adresinden yapılacaktır. 01.02.2021 – 04.06.2021 tarihleri arasında yapılmayan, elden ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Başvuru kılavuzu: http://uzem.gantep.edu.tr/basvurukilavuzu/res/)

3.2.  GAÜNYÖS başvurusu sonucunda sınava giriş hakkı elde edebilmek için aşağıdaki işlemlerin sırasıyla gerçekleştirilmesi                     gerekmektedir:

  3.2.1. ‘’ais.gantep.edu.tr’’ linkine tıklayarak başvuru ekranına giriş yapılması,

  3.2.2. ‘’Kayıt Ol’’ bağlantısına tıklayarak sisteme kayıt olunması,

  3.2.3. T.C kimlik numarası veya Yabancı Kimlik Numarası olan adayların kimlik numaraları ile kayıt formunu doldurmaları ve MERNİS üzerinden bilgilerinin teyit edilmesi (Kimlik numaraları ile kayıt olan adayların Aday Numarası kimlik numaraları olacaktır),

  3.2.4. Kimlik numarası olmayan adayların ise varsa pasaport numarasını yazmaları, pasaport numarası olmayan adayların ise kayıt formundaki diğer bilgileri doğru doldurmaları, sistem tarafından kendilerine ‘’Aday Numarası’' verilmesi,

  3.2.5. Sınav başvuru ekranına geçiş yaparak bilgilerin teyit edilmesi adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak bir fotoğraf yüklenmesi,

  3.2.6. Sınav merkezi ve sınav dilinin seçilmesi,

  3.2.7.  Sınav seçimi yapıldıktan sonra ödeme ekranına geçilerek sınav ücretinin yatırılması ile başvuru işlemi tamamlanmış olacaktır.

3.3. Adayın sisteme yükleyeceği fotoğraf sınav giriş belgesi, sınav sonuç belgesi, kayıtta ve öğrenci kimlik belgesi üzerinde yer alacağından, fotoğrafın son altı ay içinde çekilmiş, önden görüntülü, öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek, yüzü tamamen görünecek şekilde, sakalsız ve 4.5x6 cm boyutlarında olmalıdır.

3.4. GAÜNYÖS’e başvurduktan sonra Gaziantep Üniversitesi ile yapılacak her türlü yazışmada, Aday Numarasının belirtilmesi zorunludur. Aday Numarası belirtilmeyen dilekçeler işleme konulmayacaktır. Sınav sırasında da Aday Numarası gerekli olacaktır. Bu nedenle Aday Numarası saklanmalıdır.

3.5. Sistemde istenilen bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır yanlış veya eksik verilen bilgilerden dolayı sorumluluk adaya aittir.

 

4. SINAV MERKEZLERİ VE SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

4.1.  GAÜNYÖS’ e başvuracak adaylar, sınav ücretini başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen bilgilerle ödeyecektir.

- Sınav Merkezleri ve Sınav Ücretleri

Almanya, Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Endonezya, Fas, Fransa, Gine, Gürcistan, Hollanda, Irak, İran, Kamerun, Lübnan, Madagaskar, Makedonya, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya

Senegal, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tunus, Türkiye, Türkmenistan ve Ürdün’ de sınava girecekler için,

 300 TL

Bosna Hersek, Filistin, Kenya, Kırgızistan, Kosova, Somali, Sudan ve Yemen’ de sınava girecekler için,

 175 TL

Suriye’ de sınava girecekler için,

 75 TL  olarak belirlenmiştir.

4.2. Gaziantep Üniversitesi sınavdan 15 gün önceye kadar sınav merkezlerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Sınav merkezi değişikliğine bağlı olarak sınava giremeyecek adayın sınav ücreti iade edilir.

 

5. SINAVA ÇAĞRI

5.1. Adayların başvuruları üniversite tarafından incelenir. Bu incelemede, bilgilerin doğru ve eksiksiz olup olmadığı ve sınav ücretinin banka hesabına geçip geçmediğinin tespiti yapılır. İnceleme sonunda başvurusu kabul edilen ve sınava girmeye hak kazanan adayların, ais.gantep.edu.tr adresine girerek Sınava Giriş Belgesi’nin çıktısını yazıcıdan almaları ve sınava gelirken yanlarında bulundurmaları zorunludur. Sınava Giriş Belgesinde adayın sınava gireceği bina ve salon belirtilecektir.

5.2. Adaylar GAÜNYÖS’e giriş ve ülkelerinden çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadırlar. Üniversite, adayların sınava giriş için izin almaları ya da kendilerine pasaport çıkartılması konularında sorumluluk almaz ve bunların sağlanmasında aracı olmaz.

 

6. SINAV

6.1. YÖS, 03 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ günü Türkiye saati ile 13.30 ’da tek oturumda yapılacaktır.

GAÜNYÖS, tüm sınav merkezlerinde aynı anda yapılacaktır.

6.2. Sınava girerken adayların, GAÜNYÖS Sınav Giriş Belgesi, Pasaport veya kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. 

6.3. GAÜNYÖS’te Genel Yetenek testi ve Matematik testi uygulanacaktır. Her iki testte 40 sorudan oluşmakta olup, adayların soyut düşünme güçlerini ölçmeyi amaçlayan sorular ile matematik sorularından oluşmaktadır.  Bu test, genel dil bilgisine çok az dayanmaktadır. Test adayın tercihine göre Türkçe, İngilizce, Arapça dillerinde olacaktır. Sınav süresi 120 dakikadır.

6.4. Soru kitapçığındaki bütün sorular “çoktan seçmeli” türünde sorulardır. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. 

6.5. Aday, sınav sonucuna ais.gantep.edu.tr adresinden çevrimiçi olarak erişebilecektir.

 

 

7. GAÜNYÖS 2021 SINAVINDA UYULACAK KURALLAR

7.1. Adayların cep telefonu ve hesap makinası ile sınava gelmeleri kesinlikle yasaktır. 

7.2. Adaylar, sınav başlama saatinden en geç yarım saat önce kimlik kontrolleri yapılarak sınav salonuna alınacaklardır. Adayların en az bir saat önce sınavın yapılacağı bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. 

7.3. Cevapların “Cevap Kâğıdına” işaretlenmiş olması gerekir. Soru Kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

7.4. Sınav süresince adayların, konuşmaları, kopya çekmeleri ve kopya vermeleri sınav kurallarına aykırıdır. Böyle davrandığı herhangi bir yolla saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

7.5. Sınav sonunda her aday, kullandığı soru kitapçığını ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecektir. 

7.6.  Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirinden kalem, silgi, kâğıt vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

7.7. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uyulmak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adaylar hakkında tutanak tutulacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.

7.8. Soruların ve bu sorulara verilen cevapların ayrı bir kâğıda yazılıp bu kâğıdın dışarı çıkarılması kesinlikle yasaktır.

7.9. Sınav kurallarına uymadıkları veya sınav sonunda gerekli belgeleri teslim etmedikleri için sınavları geçersiz sayılan adayların cevap kâğıdı değerlendirmeye alınmayacak ve bu adaylar için Sınav Sonuç Belgesi düzenlenmeyecektir.

 

8. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

8.1. Değerlendirme ve kontenjanlara yerleştirme; GAÜNYÖS / İÜYÖS puanı yüksekliği, tercih sırası ve bir programa kabul edilen aynı ülke uyruklu adayların sayısı esas alınarak belirlenir.

8.2. Başvuru koşullarının sağlanmış olması programa kabul edilmeyi gerektirmez.

8.3. Gaziantep Üniversitesi yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları kesin sınav sonuç tarihinden sonra ilan edilecektir.

 

9. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar sınav sonuçlarını GAÜNYÖS internet adresinden çevrimiçi öğrenebileceklerdir.  Sınav Sonuç Belgesi, Gaziantep Üniversitesi yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarına kesin kayıt sırasında istenecektir.
 

10. SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRESİ

Sınav sonucunun adayların erişimine açıldığı günden itibaren beş  (5) iş günüdür. İtirazlar, aday tarafından http://uzem.gantep.edu.tr  adresinde bulunan iletişim sayfasındaki İletişim Formunu doldurarak yapılmalıdır. İtirazlar, komisyon tarafından karara bağlanır.