• 0342 244 4027

2020-2021 Akademik Yılı Ön Lisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci tercihleri ve Uluslararası Arapça Eğitim Programları (Yalnızca Suriye/Filistin uyruklular için) 14-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Adaylar GAÜNYÖS 2020 ve İÜYÖS 2020 sınav puanları ile en fazla 10 tercih yapabilecektir.

Başvuru linki: https://obs.gantep.edu.tr/oibs/foa_app/login.aspx

Uluslararası Öğrencilerin Programlara yerleşebilmek için alınması gereken asgari GAÜNYÖS ve İÜYÖS taban puanları:

  • Tıp, Diş Hekimliği, Mühendislik, Mimarlık, Havacılık ve Uzay Bilimleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri için en az 50 puan
  • Diğer Fakülte ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı için en az 40 puan
  • Meslek Yüksekokulları için en az 30 puan

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak birimlerimize, adayın şahsen, aşağıda belirtilen linklerdeki bilgiler doğrultusunda başvurması gerekmektedir.

Spor Bilimleri Fakültesi http://sbf.gantep.edu.tr

Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Spor Yöneticiliği

Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı http://tmdk.gantep.edu.tr

Ses Eğitimi
Türk Müziği
Türk Halk Oyunları

Güzel Sanatlar Fakültesi http://gsf.gantep.edu.tr

Resim

 

Uluslararası Arapça Eğitim Programlarına yerleşebilmek için alınması gereken asgari GAÜNYÖS ve İÜYÖS taban puanları (Yalnızca Suriye/Filistin uyruklular için)

  • İlahiyat Fakültesi için en az 30
  • Gaziantep Eğitim Fakültesi için en az 30
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için en az 30